Przetargi, konkursy, ogłoszenia


Brak aktualnych ogłoszeń

Ogłoszenia archiwalne

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego
na lata 2007 - 2013, Działanie 4.3. Rozwój komercyjnych e-usług

oaks.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Papowie Toruńskim Osieki, 87-148 Łysomice, przy ulicy Dębowa 31, NIP: 8792644822, REGON: 340864600, w związku z realizacją projektu "Wprowadzenie nowej e-usługi poprzez opracowanie i wdrożenie platformy w postaci giełdy transportowej", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013, Działanie 4.3. Rozwój komercyjnych e-usług, niniejszym składa zapytanie ofertowe dotyczące zakupu poniższych usług:

  1. Przygotowanie szczegółowego projektu aplikacji oraz struktury systemu, Budowa systemu - programowanie modułu administracyjnego i zarządzania pojazdami
  2. Budowa systemu - programowanie modułu transakcyjnego
  3. Budowa systemu - programowanie modułu obsługi dokumentów elektronicznych oraz rozliczeń i windykacji
  4. Budowa systemu - programowanie modułów CMS, obsługi ofert oraz reklamacji
  5. Uruchamianie i wdrażanie systemu

Szczegółowy zakres wymaganych funkcjonalności (SZWF) jest dostępny na żądanie w siedzibie firmy Zamawiającego.

Złożona oferta powinna zawierać:

  • nazwę i adres oferenta,
  • datę sporządzenia,
  • cenę całkowitą netto i brutto,
  • termin ważności oferty, nie krótszy niż do dnia 30 czerwca 2014 r.
  • podpis wykonawcy wraz z pieczątką imienną i firmową
i być złożona na formularzu oferty, będącym załącznikiem do SZWF.

Termin składania ofert upływa w dniu: 15.04.2014 r.
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium ceny (waga 100%) w dniu 18.04.2014 r.

Kontakt


oaks.pl sp. z o.o.

siedziba:
ul. Dębowa 31
Papowo Toruńskie - Osieki
87-148 Łysomice

e-mail: biuro@oaks.pl

tel. +48 56 477 23 51

Sąd rejonowy w Toruniu
VII Wydział Gospodarczy KRS
KRS: 0000375889, NIP: 8792644822
Kapitał zakładowy spółki 5.000 PLN
Copyright © oaks.pl sp. z o.o. 2012

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 - 2013 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego